gas (Diccionari)

gas
1. a. m. FÍS. Estat de la matèria en què les molècules que el componen queden poc lligades entre elles per les forces de cohesió i que sempre ompli totalment i uniformement el recipient que el conté.
b. gas perfecte (o ideal ) FÍS. Gas en el qual la interacció entre les seues molècules (forces de cohesió) és nul·la.
c. gas permanent (o fix ) FÍS. Gas que es creia que no podia ser liquidat.
d. gas real FÍS. Gas per al qual, quan s'establix l'equació d'estat, es tenen en compte les forces de cohesió entre les molècules.
2. m. [ p. anal. ] Terme que s'aplica a certs conjunts de partícules que poden ser estudiats aplicant les teories de la mecànica estadística.
3. a. m. QUÍM. Mescla combustible de gasos usada per a la producció de calor, per a l'enllumenat, etc.
b. gas (o de ) ciutat QUÍM. Producte de la destil·lació de l'hulla.
c. gas d'aigua QUÍM. Gas combustible constituït per una mescla de monòxid de carboni i d'hidrogen obtingut per l'acció del vapor d'aigua sobre carbó roent.
d. gas de l'enllumenat QUÍM. Gas obtingut per destil·lació seca d'hulles grasses o d'altres varietats de carbó, i constituït per una mescla d'hidrocarburs lleugers.
e. gas de síntesi QUÍM. Mescla gasosa de monòxid de carboni i d'hidrogen, en proporcions variables, amb un contingut d'un gas inert, generalment nitrogen, utilitzada en certs processos industrials de síntesi de composts orgànics.
f. gas dels aiguamolls QUÍM. Metà.
g. gas natural QUÍM. Constituït principalment de metà.
h. gas pobre QUÍM. Gas combustible constituït majorment per monòxid de carboni sobre carbó roent.
4. a. m. Mescla gasosa combustible d'un motor.
b. a tot gas Amb la màxima potència.
5. m. pl. FISIOL. Vapors que es produïxen en l'estómec o en els intestins.
6. gas amoníac QUÍM. Amoníac.
7. gas carbònic QUÍM. Diòxid de carboni.
8. gas de guerra QUÍM./MIL. Gas preparat per a ser utilitzat en accions bèl·liques, tòxic per l'acció vesicant, asfixiant o modificant de la fisiologia del sistema nerviós.
9. gas dels pantans QUÍM. Metà.
10. gas electrònic ELECTRÒN. Conjunt d'electrons lliures en moviment en l'interior d'un recinte buit o amb gas, d'un conductor o d'un semiconductor.
11. gas hilarant QUÍM. Monòxid de dinitrogen.
12. gas interestel·lar ASTR. Forma en què es presenta la major part de la matèria interestel·lar.
13. gas lacrimogen QUÍM. Gas que, actuant selectivament sobre les terminacions nervioses de la còrnia i de les conjuntives, provoca una sensació de dolor i una abundosa secreció de llàgrimes.
14. gas noble (o inert , o rar ) QUÍM. Terme que s'aplica a cada un dels elements que estan en estat gasós a temperatura ambient situats en l'última columna de la dreta de la taula periòdica dels elements i de difícil combinació.
15. gasos d'escapament MOTOR En els motors de combustió interna, producte de la combustió que ix pels col·lectors d'escapament.
16. pólvores de gas QUÍM. Clorur de calç.

gas (Traducció Valencià-Castellà)

gas m. 1. gas.
2. a tot gas a todo gas.
3. gas (o de ) ciutat gas ciudad.
4. gas amoníac amoníaco.
5. gas carbònic gas carbónico.
6. gas d'aigua
7. gas de guerra
8. gas de l'enllumenat gas de alumbrado.
9. gas de síntesi
10. gas dels aiguamolls gas de los pantanos.
11. gas dels pantans gas de los pantanos, metano, gas de los pantanos, metano.
12. gas electrònic
13. gas hilarant gas hilarante.
14. gas interestel·lar
15. gas lacrimogen gas lacrimógeno.
16. gas natural gas natural.
17. gas noble (o inert , o rar ) gas noble (o inerte , o raro ).
18. gas perfecte (o ideal ) gas perfecto.
19. gas permanent (o fix ) gas permanente.
20. gas pobre gas pobre.
21. gas real
22. gasos d'escapament gases de escape.
23. pólvores de gas

gas (Traducció Castellà-Valencià)

gas m. 1. gas.
2. a medio gas a mitja màquina.
3. a todo gas a tot gas, a tota màquina.
4. gas asfixiante (o gas mostaza ) gas de guerra.
5. gas carbónico gas carbònic.
6. gas ciudad gas (o de ) ciutat.
7. gas de alumbrado gas de l'enllumenat.
8. gas de los pantanos gas dels aiguamolls, gas dels pantans.
9. gas hilarante gas hilarant.
10. gas lacrimógeno gas lacrimogen.
11. gas mostaza gas mostassa.
12. gas natural gas natural.
13. gas noble (o inerte , o raro ) gas noble (o inert , o rar ).
14. gas perfecto gas perfecte (o ideal ).
15. gas permanente gas permanent (o fix ).
16. gas pobre gas pobre.
17. gases de escape gasos d'escapament.
18. gases intestinales gasos intestinals.

Et pot interessar