gavadal (Diccionari)

gavadal
1. m. Recipient de fusta per a llavar els plats, remullar certs objectes, posar el menjar dels porcs i altre bestiar, etc.
2. a. m. [ fig. ] Abundància.
b. a gavadals En abundància. Ha fet diners a gavadals.
c. un gavadal (de coses) Un gran nombre. Vaig rebre un gavadal de felicitacions.

Et pot interessar