glucopiranosa (Diccionari)

glucopiranosa
f. BIOQ. Forma cíclica de la glucosa, amb un enllaç de glucòsid intramolecular, entre els àtoms de carboni 1 i 5, que dóna un anell estable de sis baules que pot ser considerat derivat del piran.

Et pot interessar