golpe (Traducció Castellà-Valencià)

golpe m. 1. colp, cop.
2. [ choque ] xoc, topada ( f. ).
3. [ acceso ] accés.
4. [ latido ] batec.
5. [ ocurrencia ] eixida ( f. ).
6. [ hoyo para la semilla o planta ] clot.
7. [ pestillo de golpe ] baldó, pestell.
8. a golpe de a colp de.
9. a golpes a colps, a força de colps.
10. acusar el golpe sentir el colp.
11. cerrar de golpe tancar de colp.
12. dar (uno) golpe en bola donar el colp.
13. dar el golpe fer colp.
14. darse golpes de pecho donar-se colps al pit.
15. de golpe de colp (o de colp i volta , o de colp sobte , o de colp i resposta ); tot d'un colp (o de colp ); de sobtada.
16. de golpe y porrazo de colp (o de colp i volta , o de colp sobte , o de colp i resposta ); de colpdescuit; de copdescuit.
17. de golpe y porrazo, o zumbido tot d'un plegat.
18. de un golpe en un sol colp.
19. devolver el golpe fer la pau.
20. golpe bajo colp baix.
21. golpe de aire (o de viento ) alenada d'aire.
22. golpe de efecto colp d'efecte, colp de teatre.
23. golpe de Estado colp d'estat.
24. golpe de gracia colp de gràcia.
25. golpe de mano colp de mà.
26. golpe de mar colp de mar.
27. golpe de pecho colp al pit.
28. golpe de vista colp d'ull.
29. golpe franco colp franc.
30. golpe seco colp sec.
31. marcar un golpe marcar un colp.
32. no dar (o pegar ) golpe (o ni golpe ) no fer-ne un brot, mirar-se el melic.
33. no dar (o pegar ) ni golpe estar de panxa enlaire.
34. no dar golpe fer el manta.
35. parar el golpe parar el colp.
36. tener golpes inesperados tindre colps amagats.
37. vivir sin dar golpe viure amb l'esquena dreta.

Et pot interessar