gràfic (Diccionari)

gràfic -a
1. a. adj. Relatiu o pertanyent a la grafia.
b. adj. Que representa alguna cosa per mitjà del dibuix.
2. a. m. Representació per mitjà del dibuix.
b. m. [ esp. ] ESTAD. Dibuix representatiu d'un conjunt de dades estadístiques.
c. m. (o f. ) ESTAD. Subconjunt del producte cartesià A x B de dos conjunts.
3. a. adj. [ fig. ] Dit clarament, vívidament, fent vore les coses com si estigueren dibuixades. Una expressió gràfica.
b. adj. [ p. ext. i fig. ] Un autor gràfic.
4. arts gràfiques El conjunt de les arts i les tècniques del disseny i la reproducció de signes i imatges gràfiques: tipografia, grafisme, impremta, etc.
5. estructura gràfica GEOL. Textura de les roques magmàtiques, en les quals grossos cristalls d'un mineral inclouen cristallets d'altres minerals, amb una certa regularitat geomètrica en la forma i l'orientació.

gràfic (Traducció Valencià-Castellà)

gràfic -a adj. 1. gráfico -ca.
2. arts gràfiques artes gráficas.
3. estructura gràfica estructura gráfica.

Et pot interessar