gramàtica (Diccionari)

gramàtica
1. a. f. Ciència del llenguatge o estudi del sistema d'una llengua determinada. Gramàtica comparada. Gramàtica generativa. Gramàtica històrica. Gramàtica normativa.
b. f. Llibre en què s'ensenya esta ciència.
c. gramàtica d'estructura de frase Gramàtica sintagmàtica.
d. gramàtica formal Sistema format per un vocabulari, un axioma i un conjunt de regles, capaç de generar un conjunt d'enunciats.
e. gramàtica sintagmàtica Sistema format per un conjunt de regles sintagmàtiques capaces de generar un conjunt d'oracions o llenguatge i d'especificar per a cada oració una descripció estructural en termes d'una jerarquia dels grups abstractes que la componen.
f. gramàtica textual Teoria lingüística que descriu els fenòmens lingüístics que ultrapassen el marc de l'oració.
g. gramàtica universal Conjunt estructurat de categories, operacions, principis i paràmetres generals del llenguatge que definixen la noció de llengua natural possible i de gramàtica possible d'una llengua natural.
2. f. [ p. ext. ] Elements o principis d'una ciència o art.

gramàtica (Traducció Valencià-Castellà)

gramàtica f. 1. gramática.
2. gramàtica d'estructura de frase gramática de estructura sintagmática.
3. gramàtica formal gramática formal.
4. gramàtica sintagmàtica gramática de estructura sintagmática.
5. gramàtica textual gramática textual.
6. gramàtica universal gramática universal.

gramática (Traducció Castellà-Valencià)

gramática f. 1. gramàtica.
2. gramática de estructura sintagmática gramàtica d'estructura de frase, gramàtica sintagmàtica.
3. gramática formal gramàtica formal.
4. gramatica parda mà esquerra, lletra menuda.
5. gramática textual gramàtica textual.
6. gramática universal gramàtica universal.

Et pot interessar