grup (Diccionari)

grup
1. a. m. Conjunt de persones o de coses que formen una unitat dins d'un conjunt més nombrós o complicat, pel fet d'estar més juntes, més íntimament unides, tindre certes semblances, una característica comuna. Un grup d'arbres. Els grups polítics de la cambra de diputats. Anar en grup pel carrer.
b. m. ART Conjunt de figures o retrats en un quadro.
c. en grup De manera conjunta. El mestre ens ha encarregat un treball en grup sobre la contaminació.
d. gran grup ESPORT Pilot en una carrera ciclista.
e. grup escultòric ART Escultura integrada per un conjunt de figures.
2. m. MAT. Conjunt C on hi ha definida una operació, designada per * , que per a qualssevol elements a, b, c de C té estes tres propietats: propietat associativa, C conté un element neutre e i per a qualsevol element a n'hi ha un altre de C.
3. m. MIL. En l'artilleria, unitat tàctica sotmesa a les órdens d'un oficial superior.
4. a. m. MAT. Conjunt on hi ha definida una operació amb propietats anàlogues a la composició de moviments del pla o de l'espai.
b. grup commutatiu MAT. Grup en què l'operació és commutativa.
c. grup simètric MAT. Grup de permutacions.
5. a. grup primari LING. En lingüística romànica, grup consonàntic que ja existia en llatí.
b. grup secundari LING. Grup consonàntic produït en les últimes etapes de l'evolució del llatí per pèrdua d'una vocal intermèdia.
6. grup d'edat SOCIOL. Grup d'individus d'una mateixa generació.
7. grup domèstic SOCIOL. Grup d'individus que viuen en la mateixa llar, el nucli del qual sol ser un conjunt de parents.
8. grup funcional QUÍM. Agrupament atòmic que es troba en tota una sèrie de composts diferents als quals conferix unes propietats químiques definides.
9. grup prostètic BIOQ. Porció de la molècula d'una proteïna complexa o conjugada que no està formada per aminoàcids.
10. grup puntual CRISTAL·L. Classe de simetria cristal·lina.

grup (Traducció Valencià-Castellà)

grup m. 1. grupo.
2. en grup en grupo.
3. gran grup
4. grup commutatiu grupo conmutativo.
5. grup d'edat grupo de edad.
6. grup domèstic
7. grup escultòric grupo escultórico, grupo escultórico.
8. grup funcional grupo funcional.
9. grup primari grupo primario.
10. grup prostètic grupo protético, grupo protético.
11. grup puntual
12. grup secundari grupo secundario.
13. grup simètric grupo simétrico.

Et pot interessar