hatajo (Traducció Castellà-Valencià)

hatajo m. 1. [ serie larga de cosas ] retafila ( f. ), reguitzell. Ha dicho un atajo de mentiras. ® Ha dit una retafila de mentides.
2. [ grupo de personas ] colla ( f. ), quadrilla ( f. ). Son un hatajo de majaderos. ® Són una colla de destrellatats.
3. [ rebaño pequeño ] escamot. El mayoral divide el rebaño en hatajos. ® El majoral dividix el ramat en escamots.

Et pot interessar