hoja (Traducció Castellà-Valencià)

hoja f. 1. [ folio, cuartilla // periódico // en matemáticas ] full ( m. ).
2. [ de una planta // cuchilla ] fulla.
3. [ de una puerta ] fulla, batent ( m. ).
4. [ lámina de madera ] fullola, xapa.
5. [ lámina de metal ] planxa, xapa.
6. [ lámina de una masa que se exfolia ] full ( m. ).
7. [ espada ] espasa.
8. desdoblar la hoja reprendre el fil.
9. haja de movilización full de mobilització.
10. hoja aovada fulla oval.
11. hoja blastodérmica full blastodèrmic.
12. hoja compuesta fulla composta.
13. hoja de afeitar fulla d'afaitar.
14. hoja de cálculo full de càlcul.
15. hoja de lata llauna.
16. hoja de paga full salarial.
17. hoja de parra pàmpol, fulla de cep.
18. hoja de programación full de programació.
19. hoja de ruta full de ruta.
20. hoja de servicios full de serveis.
21. hoja electrónica full electrònic.
22. hoja embrionaria full embrionari.
23. hoja seca fulla seca.
24. hoja suelta full solt.
25. hoja volante full de mà (o volander ), full volander.
26. no tener vuelta de hoja no tindre retop, ser indiscutible.
27. tener hoja sonar fals.
28. volver la hoja girar-se com una calça, girar full.
29. volver las hojas passar els fulls.

Et pot interessar