hòstia (Diccionari)

hòstia
1. f. REL. Víctima oferida en sacrifici a Déu.
2. f. LITÚRGIA Tros prim de pa àzim que el sacerdot consagra en la missa.
3. a. f. Full molt prim d'una massa de farina i aigua cuita en motle que, dividida en trossets redons o bé quadrats, servia per a apegar cobertes de cartes, oficis, etc.
b. f. Cada un d'estos trossos.
4. a. f. [ vulg. ] Colp.
b. fotre una hòstia [ vulg. ] Donar una galtada, un colp.
c. repartir hòsties [ vulg. ] Repartir galtades, colps.
d. un joc d'hòsties [ vulg. ] Una sèrie de galtades, de colps.
5. interj. [ vulg. ] Exclamació d'admiració, contrarietat, etc.
6. a tota hòstia [ vulg. ] Molt de pressa.
7. estar de mala hòstia [ vulg. ] Tindre mal geni i mala intenció.
8. no estar per a hòsties [ vulg. ] Estar de mal humor.
9. ser l'hòstia [ vulg. ] Ser el súmmum, d'allò que no hi ha.

hòstia (Traducció Valencià-Castellà)

hòstia f. 1. hostia, oblea.
2. a tota hòstia a toda hostia.
3. estar de mala hòstia estar de mala hostia.
4. fotre una hòstia dar un hostia.
5. no estar per a hòsties estar de mala hostia.
6. repartir hòsties repartir hostias.
7. ser l'hòstia ser la hostia.
8. un joc d'hòsties hostias, leches.

hostia (Traducció Castellà-Valencià)

hostia f. 1. hòstia.
2. a toda hostia a tota hòstia.
3. dar un hostia fotre una hòstia.
4. estar de mala hostia estar de mala hòstia, no estar per a hòsties.
5. repartir hostias repartir hòsties.
6. ser la hostia ser l'hòstia.

Et pot interessar