huit (Diccionari)

huit
1. adj. Set més un. El seu fill té huit anys.
2. a. adj. i m. i f. Que fa huit, octau. És el huit, el penúltim.
b. les huit Octava hora des de les dotze.
3. a. m. El nombre huit, 8. Fa els huits enganxant dos redones.
b. m. [ p. ext. ] Allò designat amb el nombre huit. El huit de copes.
c. entre huits i nous Per un o altre motiu.
d. huits i nous (o huits i nous i cartes que no lliguen ) Expressió usada per a qualificar d'inconsistent allò que diu una altra persona. No em vingues amb romanços: això que m'expliques són huits i nous.
4. m. i f. Els huit primers.
5. de hui (o d'ahir , o demà , etc.) en huit . De hui (o ahir, o demà, etc.) a huit dies, d'este moment a una setmana.

huit (Traducció Valencià-Castellà)

huit adj. i m. i f. 1. ocho.
2. de hui (o d'ahir , o demà, etc. ) en huit de aquí a ocho días.
3. entre huits i nous por pitos o por flautas.
4. huits i nous (o huits i nous i cartes que no lliguen ) cuentos chinos.
5. les huit las ocho.

Et pot interessar