huitantena (Diccionari)

huitantena
1. a. f. [generalment amb un valor aproximatiu] Nombre de huitanta. Hi havia una huitantena de persones.
b. f. [ esp. ] [generalment amb un valor aproximatiu] Huitanta anys d'edat. L'avi ja deu arribar a la huitantena.
2. f. Conjunt de huitanta objectes de la mateixa naturalesa.

Et pot interessar