I (Diccionari)

I 4
abr. QUÍM./ALIM. Símbol del iode .

i (Diccionari)

i 1
1. a. conj. Conjunció copulativa que fonamentalment expressa una relació de mera addició entre els elements coordinats; quan estos són més de dos, només precedix l'últim, llevat que es vullga donar èmfasi a l'acumulació. Un vestit blanc i blau. Dos i dos fan quatre. Treballa nit i dia. Va arribar brut i cansat. Ací i allà. Plou i fa sol.
b. conj. Pot implicar un matís consecutiu, adversatiu o concessiu. Va beure molt, i es va emborratxar. Creia que era difícil de fer, i no era així. No el va ajudar, i sabia ben bé que ho necessitava.
c. conj. Implica, a vegades, especialment quan la precedix i seguix la mateixa paraula, una idea de repetició indefinida, d'intensitat o de diferenciació. Fa dies i dies que no plou.
2. conj. Apareix, per un fenomen d'el·lipsi, com a enllaç entre elements de diferent grau gramatical. Això és una mentida, i de les grosses.
3. conj. És usada en principi de clàusula per a introduir una interrogació o exclamació respecte a alguna cosa que té a vore amb allò que s'acaba de dir o pensar, afegir un comentari a una exclamació, expressar estranyesa davant d'una pregunta, fer un aclariment a manera de parèntesi, etc. I qui t'ho ha dit, això? I tu, què faràs?

i (Traducció Valencià-Castellà)

i conj. 1. y. S'ha posat un vestit blanc i blau. ® Se ha puesto un vestido blanco y azul. Pensava que eren germans, i no era així. ® Pensaba que eran hermanos, y no era así.
2. [ davant de paraules que comencen per 'i' o 'hi', excepte 'hie' ] e. Economia i indústria. ® Economía e industria. Geografia i Història. ® Geografía e Historia.

i (Traducció Castellà-Valencià)

i [ pl. íes o is ] f. 1. [ letra ] i. Marca todas las íes que encuentres en el texto. ® Marca totes les is que trobes en el text.
2. i griega i grega.

Et pot interessar