ieisme (Diccionari)

ieisme
1. m. LING. Fenomen propi del català oriental, viu a les Balears i a les comarques nord-orientals i centrals fins al nord del Barcelonés, consistent a pronunciar [j] el resultat de l'evolució dels grups C'L, G'L, T'L i LY del llatí vulgar, com ara ull (pronunciat ui) provinent d' OC'LU , poll (poi) de PEDIC'LU , vell (vei) de VET'LU .
2. m. Defecte consistent en la pronúncia sistemàtica de [j] en compte de [y] , com ara ioc per lloc , ei per ell , iapis per llapis .

Et pot interessar