igual (Diccionari)

igual
1. a. adj. Que té en comú amb un altre individu o una altra cosa, o amb altres individus o coses, absolutament totes les característiques, l'aparença o l'essència o una determinada qualitat o magnitud. Cap persona no és igual a una altra. Un vestit igual que el teu.
b. adj. Es diu de dos o més individus o dos o més coses iguals entre si. Unes cases iguals. Dos pantalons iguals de llarg. Tots som iguals davant de la llei.
c. adj. Molt semblant.
d. m. i f. Persona d'igual condició, rang, etc.
e. m. Nom del signe d'igualtat (=).
f. a l'igual de D'una manera igual a la de, de la mateixa manera que.
g. d'igual a igual Expressió amb què s'indica que algú tracta un altre com el seu igual, o que dos persones es tracten com a iguals. Parla al seu professor d'igual a igual.
h. per un igual Semblants o semblantment.
i. tindre (o ser ) igual (alguna cosa) Ser indiferent o no tindre importància. Tot li té igual. No ho has fet bé, però no et preocupes: és igual.
2. a. adj. Que és el mateix, que conserva les mateixes característiques, el mateix aspecte, el mateix valor, etc. Encara és ben igual que fa un any.
b. adj. Que és sempre el mateix, que no varia, que no admet diversitat en la manera de procedir. Un pols igual. Un caràcter igual.
c. adj. No divers en les seues parts, llis, pla, uniforme, monòton. Un terreny igual. Parlava amb veu igual.
3. adv. D'una manera igual. Pensen igual. Som igual d'alts.
4. m. pl. ESPORT En tenis, expressió utilitzada per a indicar que els jugadors en competició estan empatats a punts per a aconseguir un joc.

igual (Traducció Valencià-Castellà)

igual adj. 1. igual -ja, parigual, hermanado, igual.
2. d'igual a igual de igual a igual.
3. per un igual

igual (Traducció Castellà-Valencià)

igual -ja adj. 1. igual.
2. ¡da igual! no vindre d'ací (o no vindre d'un pam ) !
3. al igual que a l'igual de.
4. dar (o ser ) igual fúmer-se'n de la virolla, ser igual, tant donar-se'n, tant estimar-se.
5. de igual a igual d'igual a igual.
6. igual el mateix.
7. igual que tan prompte com, igual que.
8. o lo que es igual o dit d'una altra manera, és a dir.
9. por igual uniformement, de la mateixa manera.
10. sin igual sense parió, incomparable.

Et pot interessar