imagen (Traducció Castellà-Valencià)

imagen f. 1. imatge.
2. a su imagen y semejanza a imatge i semblança seua.
3. imagen eidética imatge eidètica.
4. imagen real imatge real.
5. imagen virtual imatge virtual.
6. imagen viva imatge viva.
7. quedarse para vestir imágenes quedar-se per a vestir sants.

Et pot interessar