isoclina (Diccionari)

isoclina
1. a. adj. GEOGR. Es diu de la línia que unix punts isoclins.
b. f. Línia isoclina.
2. a. adj. MAT. En la resolució gràfica d'una equació diferencial de primer orde, dit de la línia que unix els punts en els quals les solucions de l'equació tenen un mateix pendent.
b. f. MAT. Línia isoclina.

Et pot interessar