Justo (Traducció Castellà-Valencià)

Justo n. pr. m. Just.

justo (Traducció Castellà-Valencià)

justo -ta adj. i m. 1. just -a. Un juez justo. ® Un jutge just. Aquí pagan unos sueldos muy justos. ® Ací paguen uns sous molt justos. La falda me viene demasiado justa. ® La falda em ve massa justa. Has dicho la palabra justa. ® Has dit la paraula justa.
2. justo es [ con infinitivo ] cal, val a. Justo es reconocer sus aciertos. ® Cal reconéixer els seus encerts.
3. justo es que és just que.
4. llegar justo arribar just.
5. más de lo justo més del que (o d'allò ) que és just.
6. pagar justos por pecadores pagar justos per pecadors.
7. tener justo para vivir tindre el just per a viure.
8. vivir justo viure en l'estretor.

Et pot interessar