lògic (Diccionari)

lògic -a
1. a. adj. Relatiu o pertanyent a la ciència de la lògica.
b. adj. i m. Entés en lògica, cultivador d'esta ciència.
2. a. adj. Conforme a les lleis del raonament.
b. adj. Fet amb lògica, amb un raonament rigorós.
c. adj. D'acord amb allò que es pot inferir lògicament dels esdeveniments precedents.
d. adj. Que raona d'una manera lògica.
e. adj. Es diu de l'anàlisi gramatical dels termes d'una proposició.

lògic (Traducció Valencià-Castellà)

lògic -a adj. lógico -ca.

Et pot interessar