legat (Diccionari)

legat
1. m. HIST. Delegat dels emperadors romans encarregat de representar-los en una província.
2. m. Persona que una autoritat eclesiàstica o civil tramet a una altra per tractar un negoci.
3. m. REL. Eclesiàstic que per disposició del papa el representa en un concili.

Et pot interessar