llana (Diccionari)

llana
1. a. f. RAM. Pèl de les ovelles i els moltons.
b. f. RAM. Pèl d'altres animals semblants al de les ovelles i moltons.
c. haver-hi llana (en un lloc) [ pop. ] Haver-hi gent ignorant, poc desperta, fàcil d'enganyar. Hi ha molta llana en esta reunió!
d. tindre llana [ pop. ] Tindre sort.
e. tindre llana al bescoll [ pop. ] Ser ignorant, poc despert, deixar-se enganyar fàcilment.
f. traure la llana del bescoll (a algú) [ pop. ] Llevar-li la ignorància.
2. a. f. TÈXTIL Fibra procedent del pèl de les ovelles i els moltons.
b. llana bruta TÈXTIL Llana suarda.
c. llana d'adoberia (o de blanqueria ) TÈXTIL Llana obtinguda de les pells d'ovelles o moltons morts al matador o de malaltia.
d. llana d'angora TÈXTIL Moher.
e. llana dolça TÈXTIL Fil de llana bastant gros, suau al tacte, que servix per a treballs manuals d'agulla o de ganxet.
f. llana suarda TÈXTIL Llana de velló en brut, sense llavar, que conserva encara tora la suarda.
g. llana vegetal (o de cel·lulosa ) TÈXTIL Raió tallat en fibres de gruix i longitud semblants als de la llana.
h. llana verge (o de velló ) TÈXTIL Llana obtinguda directament per tosa, exempta de llana regenerada i de tota altra mescla.
3. a. f. [ p. anal. ] TECNOL. Terme que s'aplica a diverses matèries fibroses d'aspecte similar al de la llana.
b. llana de vidre TECNOL. Material fibrós format per fibres de vidre aglomerades que s'utilitza com a aïllant tèrmic i acústic.
c. llana d'escòries TECNOL. Material fibrós obtingut a partir de les escòries de fosa, usat com a aïllant tèrmic.

llana (Traducció Valencià-Castellà)

llana f. 1. lana.
2. llana bruta lana juarda, lana suarda.
3. llana d'adoberia (o de blanqueria ) lana de adobería, lana muerta.
4. llana d'angora lana de Angora, lana de Angora.
5. llana dolça lana dulce, lana dulce.
6. llana suarda lana juarda, lana suarda.
7. tindre llana al bescoll ser un pardillo.
8. traure la llana del bescoll espabilar, despabilar.

Et pot interessar