llarg (Diccionari)

llarg -a
1. a. adj. Que té una llargada considerable, que excedix la mida ordinària, usual. Porta les ungles llargues. Viatja en un tren molt llarg. Té les cames llargues i els braços curts.
b. adj. [ fig. ] Expedit a fer una cosa, ràpid a entendre les coses, llarg d'enteniment.
c. adj. [ ant. i fig. ] Generós 3.
d. adj. [ p. ext. ] Un discurs llarg. Este any se'm fa llarg. La pel·lícula és llarga i avorrida.
e. adj. pl. [ p. ext. ] Molts. Fa llargues hores que l'esperem.
f. adv. [ p. ext. ] Llargament, durant molt de temps. Parlar llarg.
g. a la llarga A la fi, passat molt de temps. Estudiar a la llarga dóna els seus fruits.
h. anar llarg (o per a llarg ) Haver-n'hi per a temps.
i. fer llarg Calcular en excés. Hem fet llarg de convidats i ara sobren taules i cadires.
j. fer-se (a algú) les dents llargues Delir-se.
k. saber-la llarga (o molt llarga ) Ser astut, sagaç.
l. ser llarg de (alguna cosa) Tindre, algú, alguna cosa amb una llargada o una capacitat que excedix l'habitual. És llarg d'enteniment.
m. ser llarg de dits (o de mans ) Tindre tendència a robar.
n. ser llarg de llengua Excedir-se de paraules.
o. ser llarg de mans Ser treballador, rendir molt en un treball.
p. tindre el braç llarg (algú) Abastar lluny el seu poder.
q. tindre la mà llarga Tindre tendència a pegar.
r. tindre les dents llargues Tindre molta gana.
s. traure-la llarga Aconseguir un propòsit.
2. a. adj. Que té una llargada determinada en comparació amb una altra cosa o amb una mesura. Esta piscina és més llarga de trenta metres.
b. adj. [ p. ext. ] La interpretació d'este actor ha sigut més llarga que la resta. Un documental llarg de tres hores.
c. m. Llargària.
d. a llargues ESPORT En pilota valenciana, modalitat de joc que es practica al carrer i que consistix a llançar la pilota a l'equip contrari colpejant-la, sempre a l'aire o al primer bot, de tal manera que s'aconseguix quinze quan s'ultrapassen les ratlles de quinze.
e. al llarg Segons la longitud d'una cosa.
f. al llarg de En tota l'extensió de. Al llarg de la història. Al llarg del carrer.
g. de llarg a llarg D'extrem a extrem.
h. passar de llarg Passar sense parar-se.
3. a. adj. Dit d'allò que és més llarg que una altra cosa de la mateixa espècie, que l'excedix en llargària. Han triat la novel·la més llarga. Han agarrat el camí més llarg.
b. adj. [ p. ext. ] La pel·lícula llarga acostuma a ser l'última de cada sessió.
c. adj. [ esp. ] Es diu de la peça de vestir que arriba fins als peus o els turmells. Per a la festa de cap d'any es posarà un vestit llarg.
d. anar (o vestir ) de llarg Dur vestit talar o falda llarga.
e. posar de llarg En l'alta societat, presentar una dona jove vestida de llarg per primera vegada en una festa celebrada amb este fi.
4. m. pl. AUT. Llums llargs d'un vehicle. Ara en entrar a la ciutat apagues els llargs i encens els curts.

llarg (Traducció Valencià-Castellà)

llarg -a adj. 1. luengo -ga, largo -ga.
2. a la llarga a la larga.
3. a llargues a largas.
4. fer-se (a algú) les dents llargues alargársele (a alguien) los dientes.
5. saber-la llarga (o molt llarga ) tener muchas conchas (o más conchas que un galápago ); saber más que las culebras; saber latín (o mucho latín ); saber más que Lepe (o) que Lepe, Lepijo y su hijo; saber más que Merlín.
6. ser llarg de tener largos /-as.
7. ser llarg de dits (o de mans ) tener las manos largas (o la mano larga ), ser largo de uñas, tener las uñas largas (o afiladas ), ser listo (o largo ) de manos.
8. ser llarg de llengua ser largo de lengua.
9. ser llarg de mans tener las manos largas (o la mano larga ), ser largo de uñas, tener las uñas largas (o afiladas ), ser listo (o largo ) de manos, tener las manos largas (o la mano larga ), ser largo de uñas, tener las uñas largas (o afiladas ), ser listo (o largo ) de manos.
10. tindre el braç llarg tener vara alta, tener vara alta.
11. tindre la mà llarga tener manos largas.
12. tindre les dents llargues tener buen diente, tener buen saque.
13. traure-la llarga salir (o salirse ) (uno) con la suya.

Et pot interessar