llevantejar (Diccionari)

llevantejar
1. a. v. intr. METEOR. Fer vent de llevant.
b. v. intr. METEOR. Tendir, un vent, a bufar de llevant. Este gregal llevanteja.
2. a. v. intr. NÀUT. Navegar en direcció a llevant.
b. v. intr. NÀUT. Passar una alineació no ben bé per un dels punts presos com a senyal, sinó decantat un poc cap a llevant.

Et pot interessar