mòdul (Diccionari)

mòdul
1. a. m. ARQUIT. Mida del semidiàmetre de la part inferior del fust d'una columna, presa com a unitat per a determinar les proporcions de les altres parts d'un orde arquitectònic.
b. m. NUMISM. Diàmetre d'una medalla.
2. a. m. Cada un dels elements d'un conjunt prefabricat, que permet diverses solucions de muntatge. Un sofà de tres mòduls. Els mòduls de l'armari de la cuina.
b. m. Cada una de les parts d'una màquina, d'un giny, etc., acoblades funcionalment.
c. m. COSMON. Cada una de les parts d'una astronau que acomplix un conjunt de funcions determinades.
d. m. INFORM. Part d'un programa que té una certa unitat funcional, coherència interna i independència de la resta.
3. a. m. MAT. Donat un nombre complex a + bi, arrel quadrada de a 2 + b 2 .
b. m. MAT. Nombre pel qual cal multiplicar els logaritmes d'una base per a obtindre els logaritmes corresponents d'una altra base.
c. m. MAT. Nombre que s'utilitza per a definir una congruència.
d. m. MAT./METROL. Quantitat que expressa la mesura de certa funció, propietat o efecte en unes certes condicions.

mòdul (Traducció Valencià-Castellà)

mòdul m. módulo.

Et pot interessar