magnicó (Diccionari)

magnicó
m. ELECTROT. Màquina elèctrica de corrent continu utilitzada com a amplificador magnètic rotatiu de corrent elèctric.

Et pot interessar