mano (Traducció Castellà-Valencià)

mano f. 1. mà.
2. ¡arriba las manos! mans enlaire.
3. ¡mano de santo! oli en un llum!
4. ¡manos a la obra! mans a la faena.
5. ¡manos arriba! mans enlaire.
6. a mano estar en avinentesa, a mà.
7. a mano (o a la mano ) a mà (o a la mà ).
8. a mano alzada a mà alçada.
9. a mano armada a mà armada.
10. a mano derecha (o izquierda ) a mà dreta (o a mà esquerra ).
11. a manos llenas a mans plenes, a la plena.
12. abrir la mano obrir la mà.
13. abrir la mano obrir la mà.
14. al alcance (o al alcance de la mano ) a mà (o a la mà ).
15. alargar (o extender , o tender ) la mano (o las manos ) allargar la mà.
16. alzar (o levantar ) la mano alçar la mà.
17. alzar las manos al cielo alçar les mans al cel.
18. andar de mano en mano anar de mà en mà (o passar per moltes mans ), passar de mà en mà.
19. atar (a uno) de manos (o las manos ) lligar les mans.
20. atar las manos lligar de braços.
21. atarse las manos fer-se (o posar-se ) el dogal.
22. atarse las manos (o de manos ) lligar-se les mans (o de mans ).
23. bajo mano per sota mà, de sotamà.
24. besar la mano fer l'amistat.
25. besar la mano (o las manos ) besar la mà.
26. caer en manos de caure a les mans (o davall de les mans ).
27. caer en manos de (alguien ['b<-->4)] caure en mans de (algú).
28. cargar la mano carregar la mà.
29. cerrar la mano cloure (o tancar ) la mà.
30. cerrar la mano (o el puño ) cloure la mà (o el puny ).
31. coger (a uno) con las manos en la masa trobar (algú) amb les mans a la pasta.
32. coger de la mano (a alguien) agarrar (algú) per la mà.
33. cogerse de las manos prendre's de les mans.
34. con las manos en los bolsillos mà sobre mà (o una mà sobre l'altra , o les mans fentes , o les mans plegades , o amb les mans a la butxaca ).
35. con mano dura amb mà ferma.
36. con una mano atrás (o detrás ) y otra delante amb una mà davant i una altra darrere.
37. dar (o entregar, etc. ) en mano fer a mans, fer a mans (o donar en mà ).
38. dar (o estrechar ) la mano donar (o estrényer , o encaixar, etc. ).
39. dar (o tender ) la mano donar la mà.
40. dar de mano plegar la faena.
41. dar la mano (a alguien) agarrar (algú) per la mà.
42. dar la última mano donar l'última mà.
43. darse buena mano tindre la mà trencada (o les mans trencades ).
44. darse la mano (o las manos ) donar-se la mà (o les mans ).
45. de (o con ) mano maestra de mà de mestre.
46. de la mano de de la mà de.
47. de mano de mà.
48. de primera mano de primera mà.
49. de segunda mano de segona mà, de vell.
50. dejar (alguna cosa) de la mano (o de las manos ) deixar (alguna cosa).
51. echar mano a la pluma posar mà a la ploma.
52. echar una mano donar un colp de mà.
53. en buenas manos en bones mans.
54. ensuciar (o ensuciarse ) las manos embrutar-se les mans.
55. ensuciarse las manos untar-se les mans.
56. estar (uno) dejado de la mano de dios ser un alatrencat, deixat de la mà de Déu.
57. estar con las manos atadas (o atado de manos , o atado de pies y manos ) tindre les mans lligades.
58. estar de mano ser mà (o tindre la mà ).
59. estar dejado de la mano de Dios estar deixat de la mà de Déu.
60. estar en manos (o en las manos ) de estar a les mans (o en la mà ) (d'algú).
61. estar mano sobre mano passar-ho amb una cama damunt de l'altra.
62. extender la mano parar la mà.
63. frotarse las manos fregar-se les mans.
64. ganar por la mano guanyar per mà.
65. haber una mano oculta haver-hi (en un assumpte, un negoci, etc.).
66. hablar con (o por ) las manos parlar amb les mans.
67. hacer las manos fer les mans.
68. hacer manitas fer manetes.
69. irse (o escaparse ) de la mano (o de las manos ) escapar-se de la mà.
70. irse con las manos vacías anar-se'n cul batut i cara alegre.
71. írsele (o escapársele ) la mano anar-se-li'n (o escapar-se-li ) (a algú) la mà.
72. juntar (o unir ) las manos ajuntar les mans.
73. largo de manos llarg d'ungles.
74. lavarse (uno) las manos llavar-se les mans.
75. lavarse las manos llavar-se'n les mans.
76. llegar (o venir ) a las manos arribar a les mans.
77. llegar a las manos por (alguna cosa) prendre's de les mans.
78. llevar (alguien) el corazón en la mano (o en las manos ) anar amb el cor a la mà (o tindre el cor a la mà ).
79. mancharse las manos de sangre tacar-se les mans de sang.
80. mano a mano mà a mà.
81. mano baja mà baixa.
82. mano de mortero metes de burra.
83. mano de mortero (o de almirez ) mà de morter.
84. mano de obra mà d'obra, mans.
85. mano dura mà dura.
86. mano libre mà lliure.
87. mano maestra mà mestra.
88. mano sobre mano mà sobre mà (o una mà sobre l'altra , o les mans fentes , o les mans plegades , o amb les mans a la butxaca ).
89. manos muertas mà morta.
90. manos supinas mans supines.
91. meter la mano (o las manos , o mano ) ficar mullada.
92. meter las manos (en una cosa) mullar-se el cul (en un assumpte).
93. meter las narices en (alguna cosa) ficar el nas, ficar mullada.
94. meter mano (a alguien) fotre mà.
95. morderse (uno) las manos rosegar-se (o mossegar-se ) els punys.
96. morderse las manos mossegar-se'n els dits.
97. morderse uno las manos rosegar-se els punys.
98. no dejar de la mano no deixar de la mà.
99. no saber (uno) cuál es (o dónde tiene ) su mano derecha no saber-se mocar, no saber si està ras o si plou.
100. no saber (uno) cúal es (o dónde tiene ) su mano derecha no saber (algú) on té (o quina és ) la mà dreta.
101. no saber dónde tiene la mano derecha (o lo que trae (o lleva ) entre manos) no saber què es manega.
102. no tener manos (o tantas manos ) para tantas cosas no tindre prou mans per a fer.
103. pedir la mano demanar la mà (d'una xica).
104. poder darse la mano poder-se donar la mà, del mateix motle.
105. poner la mano (o las manos ) en el fuego posar la mà (o les mans ).
106. poner la mano encima de (o sobre ) (alguien) descarregar la mà sobre algú.
107. poner las manos en el fuego posaria la mà al foc i no em cremaria, posar les mans al foc.
108. poner manos a la obra posar fil a l'agulla.
109. ponerse en manos de posar-se (algú) a les mans de.
110. ponerse la mano en el pecho posar-se la mà al pit.
111. ponerse manos a la obra posar-se a la faena, posar mà a, posar mà a l'obra (o mans a l'obra ), posar-s'hi.
112. quedarse con una mano atrás (o detrás ) y otra delante amb les mans darrere, anar a la misèria.
113. quitar (algo a alguien) de las manos llevar (o prendre ) (una cosa) dels dits.
114. quitarla de las manos no vore's (una cosa) als dits.
115. saber (alguien) lo que trae (o lleva ) entre manos saber (algú) on té la mà dreta.
116. saber dónde tiene la mano derecha saber (algú) on té la mà dreta.
117. salir con las manos en la cabeza anar-se'n (o tornar-se'n ) amb les mans al cap; eixir-ne (o anar-se'n , o tornar-se'n, etc. ) amb les mans al cap.
118. salir con las manos vacías eixir amb les mans netes.
119. salir con una mano atrás (o detrás ) y otra delante eixir amb les mans netes.
120. salir malparado eixir-ne (o anar-se'n , o tornar-se'n, etc. ) amb les mans al cap.
121. sentar (o descargar ) la mano sobre (alguien) descarregar la mà sobre algú.
122. ser la mano derecha ser la mà dreta.
123. ser listo (o largo ) de manos ser llarg de dits (o de mans ), ser llarg de mans, tindre les mans llargues.
124. ser mano ser mà (o tindre la mà ).
125. ser un manitas tindre bons dits (o tindre dits ), tindre ditets, tindre manetes.
126. tener buenas manos tindre bones mans, tindre mans de plata.
127. tener entre manos (alguna cosa) portar (o tindre, etc. ) entre mans.
128. tener las manos atadas tindre les mans lligades.
129. tener las manos largas ser llarg de dits (o tindre els dits llargs ), tindre la mà llarga, tindre les mans falagueres.
130. tener las manos largas (o la mano larga ) ser llarg de dits (o de mans ), ser llarg de mans, tindre les mans llargues.
131. tener las manos libres tindre les mans lliures.
132. tener las manos limpias tindre les mans netes.
133. tener las manos sucias tindre les mans brutes.
134. tener mano tindre de bo.
135. tener mano dura (o fuerte , o de hierro ) tindre mà de ferro.
136. tener mano izquierda tindre mà esquerra.
137. tener manos largas tindre la mà llarga.
138. traer (o traerse , o tener , o llevar ) entre manos portar (o tindre ) entre mans.
139. untar la mano (a uno) untar les mans.
140. untar la mano (o las manos ) untar les rodes.
141. untar la mano (o las manos ) (a uno) untar les corrioles, engreixar la butxaca (o la mà ).
142. venir (o llegar ) a las manos vindre a les mans.
143. venir con las manos lavadas vindre amb les mans netes.
144. volver con las manos llenas anar-se'n (o tornar-se'n, etc. ) amb les mans plenes.
145. volver con las manos vacías anar-se'n (o tornar-se'n, etc. ) amb les mans buides.

maño (Traducció Castellà-Valencià)

maño -ña aragonés -esa ( adj. i m. i f. ).

Primera persona singular Presente Indicativo del verb manar (Verb Castellà)

FORMAS IMPERSONALES
Infinitivo
manar


Participio
manado
manada
manados
manadasGerundio
manando


INDICATIVO
Presente
(yo) mano
(tu) manas
(el/ella/Ud.) mana
(nosotros) manamos
(vosotros) manáis
(ellos/ellas/Uds.) manan

Pretérito perfecto simple
(yo) mané
(tu) manaste
(el/ella/Ud.) manó
(nosotros) manamos
(vosotros) manasteis
(ellos/ellas/Uds.) manaron

Pretérito perfecto compuesto
(yo) he manado
(tu) has manado
(el/ella/Ud.) ha manado
(nosotros) hemos manado
(vosotros) habéis manado
(ellos/ellas/Uds.) han manado

Pretérito imperfecto
(yo) manaba
(tu) manabas
(el/ella/Ud.) manaba
(nosotros) manábamos
(vosotros) manabais
(ellos/ellas/Uds.) manaban

Pretérito pluscuamperfecto
(yo) había manado
(tu) habías manado
(el/ella/Ud.) había manado
(nosotros) habíamos manado
(vosotros) habíais manado
(ellos/ellas/Uds.) habían manado

Pretérito anterior
(yo) hube manado
(tu) hubiste manado
(el/ella/Ud.) hubo manado
(nosotros) hubimos manado
(vosotros) hubisteis manado
(ellos/ellas/Uds.) hubieron manado

Futuro simple
(yo) manaré
(tu) manarás
(el/ella/Ud.) manará
(nosotros) manaremos
(vosotros) manaréis
(ellos/ellas/Uds.) manarán

Futuro compuesto
(yo) habré manado
(tu) habrás manado
(el/ella/Ud.) habrá manado
(nosotros) habremos manado
(vosotros) habréis manado
(ellos/ellas/Uds.) habrán manado

Condicional simple
(yo) manaría
(tu) manarías
(el/ella/Ud.) manaría
(nosotros) manaríamos
(vosotros) manaríais
(ellos/ellas/Uds.) manarían

Condicional compuesto
(yo) habría manado
(tu) habrías manado
(el/ella/Ud.) habría manado
(nosotros) habríamos manado
(vosotros) habríais manado
(ellos/ellas/Uds.) habrían manado

SUBJUNTIVO
Presente
(yo) mane
(tu) manes
(el/ella/Ud.) mane
(nosotros) manemos
(vosotros) manéis
(ellos/ellas/Uds.) manen

Pretérito perfecto compuesto
(yo) haya manado
(tu) hayas manado
(el/ella/Ud.) haya manado
(nosotros) hayamos manado
(vosotros) hayáis manado
(ellos/ellas/Uds.) hayan manado

Pretérito imperfecto I
(yo) manara
(tu) manaras
(el/ella/Ud.) manara
(nosotros) manáramos
(vosotros) manarais
(ellos/ellas/Uds.) manaran

Pretérito imperfecto II
(yo) manase
(tu) manases
(el/ella/Ud.) manase
(nosotros) manásemos
(vosotros) manaseis
(ellos/ellas/Uds.) manasen

Pretérito pluscuamperfecto
(yo) hubiera manado
(tu) hubieras manado
(el/ella/Ud.) hubiera manado
(nosotros) hubiéramos manado
(vosotros) hubierais manado
(ellos/ellas/Uds.) hubieran manado

Futuro simple
(yo) manare
(tu) manares
(el/ella/Ud.) manare
(nosotros) manáremos
(vosotros) manareis
(ellos/ellas/Uds.) manaren

Futuro compuesto
(yo) hubiere manado
(tu) hubieres manado
(el/ella/Ud.) hubiere manado
(nosotros) hubiéremos manado
(vosotros) hubiereis manado
(ellos/ellas/Uds.) hubieren manado

IMPERATIVO
Presente


mane (el/ella/Ud.)
manemos (nosotros)
manad (vosotros)
manen (ellos/ellas/Uds.)

Et pot interessar