mediació (Diccionari)

mediació
1. f. Acció de la persona que intervé entre dos persones o més per fer-les posar d'acord.
2. f. ASTROL. Culminació superior d'un astre.
3. a. f. DRET Mitjà pacífic de resoldre els problemes internacionals consistent en el fet que un tercer intervinga entre les parts litigants.
b. f. DRET Contracte pel qual una de les parts s'obliga a donar una remuneració a l'altra pel fet d'haver-li indicat l'oportunitat de celebrar un contracte o d'haver aconseguit esta celebració, bé que sempre sense intervindre mai directament en el dit contracte.
c. f. DRET Procediment per a resoldre els conflictes o les divergències laborals per mitjà de la intervenció d'una persona o d'unes quantes que fan gestions entre les parts en litigi i proposen recomanacions a estes.
4. a. f. FILOS. Activitat pròpia d'un agent, un terme, una realitat o un principi intermediaris.
b. f. FILOS. En Hegel, moment intrínsec del coneixement en virtut del qual este assumix el particular en l'universal i fa de l'últim un universal concret.

mediació (Traducció Valencià-Castellà)

mediació f. mediación.

Et pot interessar