melianer (Diccionari)

melianer -a
1. a. adj. i m. i f. Natural de Meliana.
b. adj. Relatiu o pertanyent a Meliana o als seus habitants.
2. m. i f. Habitant de Meliana.

Et pot interessar