metal·lo- (Diccionari)

metal·lo-
Forma prefixada provinent de la paraula metall. Metal·lografia, metal·locromia.

Et pot interessar