missatge (Diccionari)

missatge
1. a. m. Comunicació, notícia, tramesa a un destinatari determinat. Ha arribat un missatge per al rei. Un missatge telegràfic. Tinc un missatge per a tu. Si vols deixar un missatge, parla en sentir el senyal.
b. m. Comunicació oficial que el cap d'Estat o d'una entitat, el papa, etc., dirigix a la nació, a les cambres legislatives, als membres d'una entitat, als fidels, etc., en ocasió d'un esdeveniment important o per algun motiu greu.
c. m. INFORM. Comunicació destinada a ser difosa per un sistema de transmissió d'informació.
d. m. INFORM. Seqüència de caràcters usada per a contindre i transmetre dades.
e. m. INFORM. Informació donada per un programa o un sistema operatiu d'un ordinador, per a assenyalar l'estat d'execució d'una faena, per a exposar errors detectats o per a requerir una informació concreta.
f. m. pl. INFORM. Informacions que els internautes envien als grups de discussió i a les llistes de distribució.
2. a. m. [ fig. ] Allò que una doctrina religiosa, filosòfica, etc., revela, ensenya, essencialment. El missatge cristià.
b. m. [ fig. i esp. ] Contingut ideològic, moral, etc., que pretén de transmetre una obra literària, artística, etc.
3. m. Criat, mosso.

missatge (Traducció Valencià-Castellà)

missatge m. mensaje.

Et pot interessar