momento (Traducció Castellà-Valencià)

momento m. 1. moment.
2. ¡un momento! un moment!
3. a cada momento a cada moment, molt sovint.
4. a cada momento (o cada momento ) adés adés.
5. a cualquier momento en qualsevol moment.
6. al momento a l'instant (o a poc instant ).
7. al momento (o instante ) en un moment.
8. de momento ara com ara, per ara.
9. de momento (o por el momento ) de moment.
10. de un momento a otro d'un moment a l'altre.
11. dentro de un momento d'ací a un moment.
12. en aquel momento en aquell moment.
13. en el mejor momento en el moment oportú.
14. en el momento que al moment que.
15. en este momento en este moment.
16. en su momento al moment oportú.
17. en su momento al seu moment.
18. en un momento en un moment.
19. momento de inercia moment d'inèrcia.
20. no tener un momento libre no trobar el moment.
21. no ver el momento de no vore el moment de.
22. por el momento de moment.
23. por momentos per moments.
24. ser el momento de irse tocar a anar-se'n (o a fugir ).
25. últimos momentos últims (o darrers ) moments.

Et pot interessar