moneda (Diccionari)

moneda 1
1. a. f. ECON./NUMISM. Peça de metall encunyada per la necessitat dels intercanvis, amb aliatge, títol, pes i valor establits.
b. moneda corrent ECON./NUMISM. Moneda vàlida, que està en curs.
c. moneda de curs legal Aquella que s'autoritza a circular en l'àmbit d'una determinada sobirania.
d. moneda electrónica ECON. Diner electrònic.
e. moneda falsa Que imita la moneda legal.
f. pagar (algú) amb la mateixa moneda Tractar-lo d'una manera que correspon al tracte rebut d'ell.
g. ser (alguna cosa) moneda corrent Ser corrent, habitual.
2. f. Part de l'oferta monetària d'un país composta de bitllets més moneda metàl·lica .
3. f. Unitat monetària pròpia d'un país.
4. a. moneda convertible Moneda que pot ser intercanviada pel seu detentor, dins d'uns límits de quantitat determinats, per l'equivalent en moneda d'un altre país al tipus de canvi establit entre les dos.
b. moneda feble Moneda que té un valor inestable o una tendència a perdre'l constantment en relació amb les fortes.
c. moneda forta Moneda que té un valor estable en el mercat internacional de canvis o una consolidada tendència a revaluar-se respecte a les altres monedes.

moneda (Traducció Valencià-Castellà)

moneda f. 1. moneda.
2. moneda convertible moneda convertible.
3. moneda de curs legal moneda de curso legal.
4. moneda falsa moneda falsa.
5. moneda feble moneda débil.
6. moneda forta moneda fuerte (o estable ).
7. pagar (algú) amb la mateixa moneda pagar en (o con ) la misma moneda.

moneda (Traducció Castellà-Valencià)

moneda f. 1. moneda.
2. batir (o encuñar ) moneda batre (o encunyar ) moneda.
3. con la misma moneda a tornajornals.
4. falsificar una moneda falsificar una moneda.
5. moneda convertible moneda convertible.
6. moneda corriente moneda corrent.
7. moneda de curso legal moneda de curs legal.
8. moneda débil moneda feble.
9. moneda divisionaria moneda divisionària.
10. moneda falsa moneda falsa.
11. moneda fuerte (o estable ) moneda forta.
12. moneda melgoresa moneda melgoresa.
13. moneda sonante moneda sonant.
14. pagar con la misma moneda tornar el canvi.
15. pagar en (o con ) la misma moneda pagar (algú) amb la mateixa moneda.
16. pagar en la misma moneda pagar algú amb la mateixa moneda.

Et pot interessar