natural (Diccionari)

natural
1. a. adj. Relatiu o pertanyent a la naturalesa. Fenòmens naturals. Història natural.
b. adj. Produït per la naturalesa, no degut a la mà humana. Aliments naturals. Un port natural.
c. adj. No degut a la cultura, a l'educació, a la voluntat, etc. Una amabilitat natural.
d. adj. [ p. ext. ] Dit d'una persona que es comporta sense afectació, sense artifici, o de les seues accions, les seues paraules, etc.
e. al natural En l'estat natural, sense artifici, sense elaboració, etc. M'estime més vore't al natural, i no en retrat.
f. del natural Expressió aplicada a l'execució d'una obra d'art en la qual es pren model de la realitat i no d'una altra representació. Dibuix del natural. Copiar del natural.
2. adj. Que pertany a la naturalesa pròpia d'un ser, d'acord amb ella, amb les condicions, les circumstàncies, etc., del cas, no anormal. Els pares són els protectors naturals dels fills. És natural que vullga saber això
3. a. adj. De naixença, degut a la naixença, adquirit amb la naixença. Aptituds naturals. La llengua natural d'una nació.
b. adj. i m. Nadiu 1. Els naturals de l'Argentina.
4. m. Naturalesa pròpia d'una persona: índole, geni, temperament, complexió, etc. Té un bon natural. És el seu natural: ha de dir tot el que sent.
5. adj. MÚS. Es diu del so que no és alterat per cap accident (bemoll, diesi).
6. a. adj. MAT. Es diu del nombre enter i positiu.
b. adj. MAT. Es diu del logaritme de base e.
c. adj. MAT. Es diu de l'equació intrínseca d'una corba.

natural (Traducció Valencià-Castellà)

natural adj. natural, nativo.

natural (Traducció Castellà-Valencià)

natural adj. 1. natural.
2. al natural al natural.

Et pot interessar