negatiu (Diccionari)

negatiu -iva
1. a. adj. Que expressa o implica una negació, un refús. Una resposta negativa.
b. adj. GRAM. Es diu del terme, la partícula o la locució que servix per a negar.
2. a. adj. No positiu, que no consistix sinó en la negació o l'absència d'una cosa. Una crítica negativa. L'anàlisi ha donat resultats negatius.
b. adj. [ p. ext. ] Que té una actitud no constructiva, que s'oposa a tot o a un projecte, un assumpte, etc., determinat. S'ha mostrat molt negatiu.
c. adj. [ p. ext. ] No bo, no útil, no avantatjós. Els aspectes negatius d'una cosa. Les conseqüències negatives de la desertització.
3. a. adj. ELECTR. Es diu de l'electricitat que es produïx en cossos com la resina, l'ebonita, el plàstic, etc., en ser fregats amb un drap.
b. adj. ELECTR. Relatiu o pertanyent a l'electricitat negativa.
c. adj. ELECTR. Es diu del pol d'un generador elèctric que és capaç de fornir electrons cap al circuit exterior.
4. a. m. FOTOGR. Primera imatge que s'obté en fer una fotografia, en la qual els tons foscs i clars són oposats als de la realitat fotografiada.
b. m. Part buidada d'una figura, com en els motles, en què les parts ixents són entrants i al revés.
5. a. adj. MAT. Es diu del nombre i la magnitud menor que zero.
b. adj. MAT. Es diu del signe menys (-), utilitzat per a designar els nombres negatius i les magnituds negatives i per a designar l'operació de restar.

negatiu (Traducció Valencià-Castellà)

negatiu -iva adj. negativo -va.

Et pot interessar