NO (Diccionari)

NO 4
abr. Símbol del nord-oest .

No (Diccionari)

No 3
abr. Símbol del nobeli .

no (Diccionari)

no 1
1. a. adv. Adverbi de negació que es col·loca davant del verb d'una oració negativa o davant d'algun membre, amb sentit negatiu, de l'oració. No té paciència. Mai no farà tard.
b. adv. abs. Equival a tota una oració negativa. Ja has acabat la faena? [endash] No.
2. a. adv. Té valor expletiu dins d'oracions subordinades, després d'un verb de temor, no negatiu, amb el verb subordinat en subjuntiu. El govern temia que les mesures preses no foren contraproduents. Tinc por que, si se'n van ara, no arriben tard.
b. adv. Té valor expletiu dins d'oracions comparatives, la primera sent afirmativa i la segona, introduïda amb la conjunció que. Pareix més intel·ligent que no és (és a dir, del que és). Este article val molt menys que no en promet la publicitat. Fa més quilòmetres ell en un dia que no en fas tu en tota una setmana.
c. adv. Té valor expletiu dins d'oracions temporals introduïdes per les locucions abans que, fins que. Avisa'ls, abans que no acaben la faena. Fins que no tornen, no ho podrem aclarir.
3. adv. Després de l'adverbi sí, amb què assentim alguna cosa, significa que no hi ha, realment, cap raó per què no ho acceptem. És una persona molt honrada. [endash] Sí, no: si tot el món ho ha dit sempre. Sí, no: encara voldràs tindre raó!

no (Traducció Valencià-Castellà)

no adv. no, nanay ( interj. ), algo.

no (Traducció Castellà-Valencià)

no adv. 1. no.
2. ¡a que no! llengua que no!, que t'hi jugues que no!
3. ¡eso sí que no! això sí que no.
4. ¡que no! no i no.
5. ¿no? oi?, fa?, no?, tat?
6. estar en que no tindre un no continu, dir que no a tot.
7. no así però no gens.
8. no bien així que, tan bon punt, de seguida de.
9. no más només, solament.
10. no más de només, solament, sols.
11. no menos de almenys, com a mínim, pel cap baix.
12. no mucho no molt.
13. no solo... sino también (o sino que ) no solament... sinó que).
14. no... casi quasi no, a penes.
15. no... nada no... gens.
16. ya no ja no.

ño (Traducció Castellà-Valencià)

ño m. senyor.

Et pot interessar