no-ingerència (Diccionari)

no-ingerència
1. f. POLÍT. Respecte de la sobirania política d'un Estat per mitjà de la no-intervenció en els seus assumptes interns.
2. f. Actitud de la persona que no intervé en els assumptes d'una altra persona.

Et pot interessar