obligació (Diccionari)

obligació
1. a. f. Allò que és constret a fer, deure imposat per un contracte, una promesa, les conveniències socials, la gratitud, etc. Complir una obligació. Assumir les obligacions. Faltar a una obligació. Les obligacions d'uns pares.
b. per obligació Obligadament.
2. f. Compromís de pagar una suma determinada.
3. a. f. DRET Deure jurídic de qualsevol classe.
b. f. DRET Situació jurídica en què una persona (el creditor) té un dret (dret de crèdit) que li permet exigir d'una altra persona (el deutor) una determinada conducta de contingut patrimonial, consistent a fer, deixar de fer o entregar alguna cosa.
4. f. DRET Títol que representa una part del capital emmanllevat per una societat financera, industrial o comercial.

obligació (Traducció Valencià-Castellà)

obligació f. obligación, gabela.

Et pot interessar