octet (Diccionari)

octet
1. a. m. MÚS. Composició musical per a huit instruments.
b. m. MÚS. Conjunt instrumental de huit músics.
2. a. m. INFORM. Cadena de bits de longitud fixa tractada per l'ordinador com a unitat i que generalment corresponent a un caràcter del codi ASCII.
b. m. INFORM. Unitat d'informació igual a 6, 8, 16 o 32 bits, usada per a especificar la capacitat de memòria d'un ordinador.
3. octet electrònic QUÍM. Conjunt de huit electrons que conferix estabilitat al nivell electrònic més extern dels àtoms i que estos adquirixen ja siga per transferència d'electrons amb altres àtoms, formant ions, ja siga compartint electrons amb estos altres, originant enllaços covalents.

octet (Traducció Valencià-Castellà)

octet m. octeto, byte [ angl. ].

Et pot interessar