organisme (Diccionari)

organisme
1. a. m. BIOL. Entitat biològica unicel·lular o pluricel·lular, animal o vegetal, normalment capaç de fer un cicle vital complet (nàixer, créixer i reproduir-se).
b. m. BIOL. Conjunt d'òrgans que funcionen coordinadament, formant un tot individual amb vida pròpia i diferenciat de la resta del món exterior a ell.
2. a. m. SOCIOL./POLÍT. Conjunt de persones organitzat o constituït d'una manera conscientment apta per a una finalitat social.
b. m. SOCIOL./POLÍT. Conjunt d'oficines, dependències o càrrecs que formen un cos o una institució de tipus social o polític.

organisme (Traducció Valencià-Castellà)

organisme m. organismo.

Et pot interessar