original (Diccionari)

original
1. a. adj. Relatiu o pertanyent a l'origen d'una cosa, propi dels orígens.
b. adj. Que és l'origen o font d'alguna cosa copiada o reproduïda, primitiu. El text original.
c. adj. ART La persona, l'objecte o el paisatge que servix de model a un pintor, escultor o dibuixant.
d. estat original BÍBLIA/REL. Estat o situació existencial que moltes religions suposen com a propi de la humanitat en el seu origen, en contraposició al seu estat actual.
e. pecat original BÍBLIA/REL. Pecat de la humanitat en els temps originals de la seua història, del qual participen tots els hòmens i en virtut del qual el gènere humà perdé l'estat original i es féu responsable de la seua situació actual.
2. a. adj. ART/LIT./DRET Es diu de qualsevol obra artística, literària o documental, feta per l'autor, sense que siga còpia, imitació ni traducció de cap altra.
b. adj. Que no s'assembla als altres. Té un estil molt original.
c. adj. Que té alguna cosa estranya, rara. És una persona molt original; no s'assembla a ningú.
3. a. m. ART/LIT. L'obra primitiva d'un artista o escriptor.
b. m. CRÍT. TEXT. Text autògraf (o arquetip), conservat o reconstruït per la crítica textual.
c. m. GRÀF. Escrit primitiu que servix de base a les còpies.
d. m. GRÀF. Model manuscrit, mecanografiat o imprés, que conté el text i totes les indicacions necessàries per a dur a terme la composició.
e. m. GRÀF./LIT. Text que es lliura per a ser imprés.

original (Traducció Valencià-Castellà)

original adj. original.

original (Traducció Castellà-Valencià)

original adj. original, originari -ària.

Et pot interessar