otro (Traducció Castellà-Valencià)

otro -tra adj. i pron. 1. un altre, altre -a.
2. ¡esa es otra! esta n'és una altra.
3. ¡ese es otro que tal! este és un altre que Déu n'hi do!, ve-te'n un altre!
4. ¡hasta otra! a reveure, fins un altre dia!
5. ¡otra! una altra!
6. cualquier otro que qualsevol altre que.
7. entre otras entre d'altres.
8. lo otro y lo de más allá la tresca i la verdesca.
9. los otros els altres.
10. otro tanto altre tant.
11. otro tanto altre tant, el mateix.
12. otros dos, tres... dos més, tres més....
13. otros muchos molts altres, molts d'altres.
14. otros pocos alguns altres.
15. otros tantos altres tants.
16. otros tantos altres tants.
17. ser otro girar la pell.

Et pot interessar