oxazina (Diccionari)

oxazina
f. QUÍM. Cada un dels composts heterocíclics isòmers, consistents en un anell carbonat de sis membres que conté alhora un àtom d'oxigen i un de nitrogen.

Et pot interessar