parell (Diccionari)

parell -a
1. a. adj. Igual o paregut (parlant de dos).
b. sense parell Que no hi ha res o ningú amb què es puga comparar.
2. a. adj. MAT. Es diu del nombre enter que és divisible per dos, com per exemple 2, 4, 6, etc.
b. parells o senars JOCS Joc de xiquets en el qual cal endevinar si els dits estirats d'una o dos mans de cada jugador sumen o no un total divisible per dos.
3. a. m. Conjunt de dos coses, persones o animals de la mateixa espècie.
b. m. [ esp. ] Conjunt de dos coses de la mateixa espècie, especialment si estan destinades a anar juntes. Un parell de sabates, de guants, de calcetins.
c. m. AGR. Conjunt de dos bous, dos muls, o altres dos bèsties semblants junyides per a treballar, especialment amb l'aladre, o per a tirar un carro.
d. m. pl. Fils agrupats de dos en dos (i a vegades de tres en tres) que es posen a les vores de les robes com a reforç, en eixir la tela.
e. parell de forces FÍS. Sistema constituït per dos forces d'igual mòdul, paral·leles i de sentit contrari i tals que les rectes d'aplicació no són coincidents.
f. parell termoelèctric ELECTR. Dispositiu format per un parell de conductors diferents units per un extrem que canvia l'energia tèrmica per energia elèctrica.
g. parell voltaic ELECTROQ. Sistema format per dos elèctrodes immergits en un electròlit (o bé en dos electròlits comunicats) capaç de produir una força electromotora.
4. a. parell motor MOTOR/TECNOL. Moment de gir que pot transmetre l'arbre d'un motor a l'arbre del mecanisme conduït a què està acoblat.
b. parell resistent MOTOR/TECNOL. El que s'oposa al parell motor.
5. fer-s'ho a parells o senars Jugar-ho a l'atzar.

parell (Traducció Valencià-Castellà)

parell -a adj. i m. 1. parejo -ja ( adj. ), par, pareja.
2. fer-s'ho a parells o senars jugar (o echar ) a pares o nones.
3. parell de forces par de fuerzas.
4. parell motor par motor.
5. parell resistent par resistente.
6. parell termoelèctric par termoeléctrico.
7. parell voltaic par voltaico.
8. parells o senars pares y nones.
9. sense parell sin par, sin igual.

Et pot interessar