passió (Diccionari)

passió
1. a. f. Acció de patir o de suportar pacientment una pena infligida.
b. f. BÍBLIA/REL. Nom amb què es coneix l'última part de la vida de Jesús.
c. passió de son Gran necessitat de dormir que fa patir.
d. relats de la passió BÍBLIA/REL. Conjunt de narracions que fan els Evangelis sobre l'empresonament, el juí, la condemna i la crucifixió de Jesús.
e. sofrir mort i passió Sofrir molt.
2. a. f. FILOS./PSIC. Categoria aristotèlica, contraposada a l'acció, que expressa l'estat d'un ens afectat per l'acció d'un altre.
b. f. [ esp. ] FILOS./PSIC. Afecció o modificació del subjecte psíquic caracteritzada per una gran polarització de l'afectivitat en un únic sentiment que deixa debilitades i fins i tot anul·lades la capacitat de juí i voluntat.
c. f. [ fig. ] Té la passió de la música.
d. f. FILOS./PSIC. Emoció molt forta.
e. f. FILOS./PSIC. Tendència o emoció sexual intensa, fortament arrelada.
3. f. LIT./TEATRE Representació de la passió de Crist provinent del drama litúrgic medieval i, en últim terme, del cant litúrgic de la pàssia.
4. a. f. LITÚRGIA Celebració litúrgica commemorativa de la passió i mort de Crist durant la Setmana Santa.
b. temps de passió LITÚRGIA Abans de la reforma de l'any litúrgic (1969), les dos últimes setmanes de Quaresma.
5. f. MÚS. Composició musical sobre la narració evangèlica dels esdeveniments que precedixen i acompanyen la mort de Jesús.

passió (Traducció Valencià-Castellà)

passió f. 1. pasión.
2. passió de son pasión de sueño.
3. relats de la passió relatos de la pasión.
4. sofrir mort i passió sufrir la muerte y pasión.
5. temps de passió tiempo de pasión.

Et pot interessar