pel·lícula (Diccionari)

pel·lícula
1. f. Pell o membrana molt fina.
2. f. Capa molt fina, sòlida o líquida, que cobrix algun objecte o que es forma en la superfície d'un líquid.
3. f. Làmina, especialment molt prima.
4. a. f. AUDIOVIS./FOTOGR. Cinta prima de material flexible, transparent i resistent, recoberta d'una emulsió fotosensible, en la qual són impressionades imatges fotogràfiques o cinematogràfiques.
b. f. Carregador, rodet, bobina, qualsevol recipient que continga pel·lícula verge o ja impressionada.
c. f. AUDIOVIS. Pel·lícula impressionada amb imatges.
d. f. AUDIOVIS. Obra cinematogràfica.
e. fer una pel·lícula AUDIOVIS. Projectar-la. Hui aniré al cine: fan una bona pel·lícula.
f. pel·lícula negativa AUDIOVIS. Pel·lícula impressionada i revelada en la qual els tons foscs i clars són inversos als de la realitat que l'ha impressionada.
g. pel·lícula positiva AUDIOVIS. Pel·lícula impressionada i revelada que ha sigut sotmesa a una positivació i que invertix els tons de la pel·lícula negativa tot restituint els de la realitat.
h. pel·lícula reversible AUDIOVIS. Pel·lícula que es convertix directament en positiva quan se sotmet a un revelatge.
i. pel·lícula verge AUDIOVIS./FOTOGR. Pel·lícula no impressionada.
5. pel·lícula dosimètrica FÍS. Dosím etre fotogràfic consistent en una emulsió sensible a les radiacions.

pel·lícula (Traducció Valencià-Castellà)

pel·lícula f. 1. película.
2. fer una pel·lícula echar (o poner ) una película.
3. pel·lícula dosimètrica película dosimétrica.
4. pel·lícula negativa película negativa.
5. pel·lícula positiva película positiva.
6. pel·lícula reversible película reversible.
7. pel·lícula verge película virgen.

Et pot interessar