pell (Diccionari)

pell
1. a. f. ANAT. Tegument resistent i flexible que recobrix la superfície del cos i que continua, als orificis naturals, amb les mucoses que entapissen els sistemes respiratori, digestiu i genitourinari.
b. alçar la pell (a algú) Pegar-li una palissa.
c. canviar de pell Transformar-se.
d. de la pell del diable (o de Barrabàs ) Expressió que s'aplica generalment a un xiquet que fa moltes maldats.
e. de la pell d'en Carnestoltes Ser un plaga.
f. dins de la pell (d'algú) En el seu cas.
g. dir (a algú) pell de bonítol Insultar-lo.
h. donar-se per la pell Sentir-se fracassat, desesperat.
i. dur molta pell morta Fer el plaga.
j. estar a la pell (d'algú) Posar-se en les circumstàncies d'un altre.
k. fer la pell a tiretes Estisorar, criticar.
l. llevar la pell (a algú) Despullar-lo d'allò que té, difamar-lo.
m. mudar la pell Transformar-se.
n. no cabre (algú) a la pell Estar orgullós d'alguna cosa, ple de satisfacció.
o. no tindre sinó la pell i l'os Estar molt magre.
p. pagar amb la pell Morir a conseqüència d'una acció deliberada.
q. pell de gallina ANAT. Pell que es troba en un estat caracteritzat per l'erecció dels fol·licles pilosos.
r. posar la pell a remulla Preparar per a un esdeveniment imminent.
s. posar-se (a algú) la pell de gallina Esgarrifar-se, espantar-se.
t. ser la pell del llop No haver-hi remei.
u. tindre la pell dura No sentir els danys de la intempèrie, especialment no sentir les injúries, els blasmes, etc.
v. tindre la pell fina Ser molt susceptible.
w. tindre la pell grossa No avergonyir-se pels reprotxes de què s'ha fet mereixedora una persona.
2. a. f. [ fig. ] Vida. Arriscar la pell. Deixar-hi la pell. Salvar la pell. T'hi va la pell. Ser, algú, amic de la seua pell.
b. estimar (cada u) la seua pell Salvaguardar-se.
c. jugar-s'hi la pell Posar-se en perill extrem.
3. f. [ pop. ] L'home mateix quant a la seua índole. Ja eres una bona pell, tu!
4. f. Pela.
5. a. f. ADOB. Pell d'un animal separada del cos destinada a ser utilitzada en guanteria, en confecció, en pellisseria i, com a pell fina, en sabateria; les altres pells són anomenades cuiro .
b. f. ADOB. Porció de pell destinada a elaborar-ne alguna cosa.
c. pell abrillantada ADOB. Pell que ha sigut sotmesa a l'operació d'abrillantament.
d. pell adobada ADOB. Pell que ha sigut sotmesa a un procés d'adob.
e. pell de guanteria ADOB. Pell utilitzada en la confecció de guants i caracteritzada per la gran elasticitat.
f. pell de tripa ADOB. Pell que passa o ha acabat de passar pel procés de ribera i és a punt de ser adobada.
g. pell en brut ADOB. Pell que, després d'escorxat l'animal, ha sigut sotmesa només a un tractament de conservació abans de ser treballada en l'adoberia.
h. pell rentable ADOB. Pell que pot ser sotmesa a un rentatge normal, sense perdre el color, la flexibilitat, etc.
6. a. f. PELL. Pell fina.
b. pell fina PELL. Pell d'animals salvatges que conserva el pèl o la llana natural de l'animal, i que és destinada generalment a la fabricació de roba d'abric o, també, a la de catifes i adornaments.
7. a. f. [ p. ext. ] TÈXTIL Nom de certes teles més o menys semblants a la pell.
b. pell de cotilla TÈXTIL Teixit gros de cotó, amb lligat de setí, utilitzat en la confecció de cotilles.
c. pell de seda TÈXTIL Nom vulgar donat al setí de Lió i al radsimir fets en qualitat molt bona.
8. mitja pell GRÀF. Tipus d'enquadernació en què el llom és de pell, les cantoneres de tela o pergamí, i els plans, de paper o tela.
9. pell d'escat FUST. Tros de pell del peix anomenat escat o àngel , que era utilitzada en fusteria per a polir la fusta.
10. pells de foca Utensilis utilitzats en esquí de muntanya o travessia a fi de no lliscar cap arrere durant la pujada.

pell (Traducció Valencià-Castellà)

pell f. 1. piel ( m. ), pellejo ( m. ), pelleja, pellica, hollejo.
2. alçar la pell molerle (a uno) los huesos.
3. canviar de pell mudar el pellejo.
4. de la pell d'en Carnestoltes guasón.
5. dins de la pell estar o hallarse (uno) en el pellejo (de otro).
6. dir (a algú) pell de bonítol
7. donar-se per la pell
8. dur molta pell morta ser un guasón.
9. estar a la pell estar o hallarse (uno) en el pellejo (de otro).
10. estimar (cada u) la seua pell
11. fer la pell a tiretes quitar (a uno) la piel a tiras.
12. jugar-s'hi la pell jugarse (o arriesgarse ) el pellejo.
13. llevar la pell quitar (a uno) el pellejo.
14. mitja pell media piel.
15. mudar la pell mudar el pellejo.
16. no cabre (algú) a la pell no caber (uno) en el pellejo, estar loco de contento.
17. no tindre sinó la pell i l'os ser un costal de huesos, estar (o quedarse ) en los huesos.
18. pagar amb la pell pagar (uno) con el pellejo.
19. pell abrillantada piel abrillantada.
20. pell adobada piel curtida.
21. pell de cotilla
22. pell de gallina carne (o piel ) de gallina.
23. pell de guanteria piel de guantería.
24. pell de seda piel de seda.
25. pell de tripa piel de tripa.
26. pell d'escat lija.
27. pell en brut piel en bruto.
28. pell fina piel fina.
29. pell rentable piel lavable.
30. pells de foca pieles de foca.
31. posar la pell a remulla poner (o echar ) en remojo.
32. posar-se (a algú) la pell de gallina ponérsele (a uno) los pelos de punta.
33. ser de la pell del diable (o de Barrabàs , o de Judes ) ser (uno) de la piel del diablo.
34. ser la pell del llop no haber más remedio.
35. tindre la pell dura estar curtido, estar curtido.
36. tindre la pell fina ser de mírame y no me toques..
37. tindre la pell grossa tener (uno) buenas espaldas.

Et pot interessar