pellejo (Traducció Castellà-Valencià)

pellejo m. 1. pell ( f. ).
2. [ odre ] bot.
3. [ de fruta ] pellofa.
4. dar (o perder ) el pellejo deixar-hi (o perdre ) la pell.
5. defender el pellejo defensar la pell.
6. dejar el pellejo deixar-hi les dents.
7. estar o hallarse (uno) en el pellejo (de otro) dins de la pell, estar a la pell.
8. jugarse (o arriesgarse ) el pellejo jugar-s'hi la pell.
9. mudar (uno) el pellejo mudar de pèl.
10. mudar el pellejo canviar de pell, mudar la pell.
11. no caber (uno) en el pellejo paréixer una bóta (de set cargues), no cabre (algú) a la pell.
12. no quisiera estar (o hallarme ) en su pellejo no voldria estar a la seua pell.
13. no tener (uno) más que el pellejo portar cotilla.
14. pagar (uno) con el pellejo pagar amb la pell.
15. quitar (a uno) el pellejo llevar la pell.
16. salvar el pellejo salvar la pell.

Et pot interessar