pensió (Diccionari)

pensió
1. a. f. DRET Quantitat que es cobra periòdicament de l'Estat o d'una institució o organisme, etc., pel fet d'haver prestat un servici, o determinada per la mort d'un familiar o per una disminució física o psíquica.
b. f. DRET Quantitat que per conveni o per sentència es paga a qui, per imposició legal, ha de prestar aliments.
c. f. DRET Quantitat que té dret a percebre el cònjuge de bona fe el matrimoni del qual ha sigut declarat nul si ha existit convivència conjugal.
d. f. DRET Quantitat que té dret a percebre el cònjuge a qui la separació o divorci produïx un desequilibri econòmic.
2. f. ENSENY. Beca, borsa d'estudi.
3. f. Allò que es paga a algú que li dóna allotjament i menjar. Els xiquets estan a mitja pensió a l'escola. La pensió és de mil pessetes.
4. f. Dispesa.
5. a. f. Renda o cànon anual que s'imposa sobre una finca.
b. pensió emfitèutica HIST. Des del segle XIII, cens o quantitat periòdica que el senyor útil paga al senyor directe o senyor mitjà per raó d'una propietat afecta a emfiteusi.

pensió (Traducció Valencià-Castellà)

pensió f. 1. pensión.
2. pensió emfitèutica pensión enfitéutica.

Et pot interessar