perfil (Diccionari)

perfil
1. a. m. GEOM. Contorn d'una figura plana, de la projecció d'un cos sobre una superfície. El perfil d'una motlura.
b. m. [ esp. ] Contorn de la cara d'una persona, vista de costat. Aquella jove tenia un perfil perfecte. Dibuixar algú de perfil. Posar-se de perfil.
2. a. m. Traç delicat, prim. La seua lletra té massa perfils.
b. m. Cada un dels traços llargs i prims de color viu que fan els pintors decoradors amb el pinzell de perfilar damunt els objectes acabats de pintar.
c. m. GRÀF. Cada un dels traços més fins d'una lletra.
3. m. Dibuix que representa un tall perpendicular, longitudinal o transversal, d'un terreny, d'una construcció, d'una peça, etc.
4. m. AERON. Secció d'una ala, del caire d'atac al caire d'eixida, paral·lelament al pla de simetria.
5. m. CONF./FUST. Adorn delicat i subtil que es posa o es fa a un objecte.
6. m. DOC. Definició d'una àrea d'interés a partir de paraules clau o de descriptors, destinats a seleccionar la informació en un fons documental.
7. m. GEOL. En l'estudi de les valls fluvials, gràfic que representa les fases o els estadis d'evolució.
8. m. METAL·L. Barra metàl·lica de perfil especial i de secció constant, obtinguda generalment per laminatge.
9. m. PEDOL. Conjunt d'horitzons d'un sòl.
10. perfil de despulla TECNOL. Despulla 4.
11. perfil psicològic Conjunt de trets que conformen la personalitat d'un subjecte, especialment corba resultant d'una sèrie de tests psicològics.

perfil (Traducció Valencià-Castellà)

perfil m. 1. perfil.
2. perfil de despulla perfil de despojo.
3. perfil psicològic perfil psicológico.

perfil (Traducció Castellà-Valencià)

perfil m. 1. perfil.
2. de perfil de perfil.
3. passar perfiles passar al llapis.
4. perfil de cubierta perfil de coberta.
5. perfil de despojo perfil de despulla.
6. perfil de moldura perfil de motlura.
7. perfil laminado perfil laminat.
8. perfil longitudinal perfil longitudinal.
9. perfil psicológico perfil psicològic.
10. perfil transversal perfil transversal.
11. tomar perfiles calcar.

Et pot interessar