pervindre (Diccionari)

pervindre
1. a. v. intr. Arribar amb dificultat i esforç al lloc on es volia anar.
b. v. intr. [ fig. ] Arribar al fi que una persona s'ha esforçat a atényer.
2. v. intr. Passar, una cosa, a ser d'una altra propietat. A causa de la mort del seu pare li eren pervingudes aquelles terres.

Et pot interessar